Chứng bệnh THIẾU TỰ TIN trước Phụ Nữ.

(1): “Anh ơi em “crush” con bé này lắm mà nó cứ lạnh nhạt thế nào ấy anh ạ, em…