HẠNG VŨ VÀ LƯU BANG: KHI NHÂN ĐỨC KHÔNG THẮNG ĐƯỢC HUNG TÀN

Lịch sử là do người chiến thắng viết ra. Vậy nên thắng làm vua, thua làm giặc. Trong bất kỳ…

REVIEW LÀM ĐĨ (VŨ TRỌNG PHỤNG)

Nếu bạn đã trót làm nhà văn thì tốt nhất là bạn không nên đi phó đà. Bởi lẽ rất…

Hãy cẩn thận vào ngày trăng tròn

Cứ mỗi lần bạn tắm biển đang vui thì mấy tay cứu hộ lại thổi còi toét toét gọi mọi…

Làm thế nào để sống cuộc đời như ý muốn?

Có một bài tập tập trong chương trình huấn luyện của SEAL có tên là down-proofing. Người ta sẽ trói…