Hành trình tự do tài chính P2 Tổng quan toàn bộ hành trình (12 bước)

Hành trình tự do tài chính P2: Tổng quan toàn bộ hành trình (12 bước)

Trong bài viết đầu tiên về hành trình tự do tài chính, chúng ta đã tìm hiểu 3 câu hỏi…

Hành trình tự do tài chính P1: Ba câu hỏi What – Why – How?

“Tự do tài chính” là một cụm từ được nhắc tới rất nhiều trong thời gian trở lại đây. Tuy…