Giới thiệu

redpillvn.org là cộng đồng chia sẻ kiến thức Redpill. Website này có mặt để backup những thông tin, bài viết cũ trên trang gốc là redpillvn.com giờ đây đã “tạm” sập. Có thể trong lúc setup có một vài lỗi nhỏ, mọi người vui lòng thông báo cho mình nếu có lỗi nhé.
Telegram: @mangazines

Lưu ý: Redpillvn.org chỉ là bản sao lưu của website gốc là redpillvn.com. Chủ site đã mất tích nên ae vui lòng không donate hay chuyển khoản theo các thông tin trên website này (do mình chưa cập nhật được hết các bài viết) tránh mất tiền vô ích.
+