Giới thiệu

redpillvn.org là cộng đồng chia sẻ kiến thức Redpill. Website này có mặt để backup những thông tin, bài viết cũ trên trang gốc là redpillvn.com giờ đây đã “tạm” sập. Có thể trong lúc setup có một vài lỗi nhỏ, mọi người vui lòng thông báo cho mình nếu có lỗi nhé.
Telegram: @mangazines