Bàn về sự TIẾT DỤC

Sự thịnh vượng của một nền văn minh nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có sự TIẾT…

Phản biện Wingman: “Hôn nhân là phản sinh học”

Tiêu đề bài viết của Wingman: “Hôn nhân là phản sinh học”. Link bài viết kèm video clip: https://www.facebook.com/246852585340217/posts/3624581637567278/  …

Quy luật quái đản Pareto 80/20: Thị trường tình dục mất kiểm soát.

Tiếp tục series bài về quy luật Pareto 80/20. Các bạn đọc các phần trước tại đây: Phần I: https://redpillvn.org/quy-luat-quai-dan-price-va-pareto-80-20/…

Xem Meme cùng Red Pill: Bản năng gốc người đàn bà.

Đã là một Red Piller thì phải nắm được kiến thức quan trọng: ———————————– Đàn bà (cùng với là tất…

ĐÁM ĐÔNG, NIỀM TIN VÀ REDPILL

Tại sao bạn không thể “nuốt” nổi redpill? Vì bạn không giữ được sự công bằng trong phán xét. Bạn…