Series Alpha Fucks-Beta Bucks. Phần II: Thằng Alpha, thằng Beta.

Cắn redpill mà chưa biết tới khái niệm “Alpha F€cks, Beta Bucks” thì rất dở. Một luồng kiến thức rất…

Series Alpha Fucks-Beta Bucks. Phần I: Dẫn nhập.

Cắn redpill mà chưa biết tới khái niệm “Alpha F€cks, Beta Bucks” thì rất dở. Một luồng kiến thức rất…

Cái giá phải trả khi sinh con cho một gã Beta.

Mình xin giới thiệu một nữ Red-piller nước ngoài. Từ nay chúng mình sẽ dịch lại loạt bài viết ngắn…