Series Alpha Fucks-Beta Bucks. Phần II: Thằng Alpha, thằng Beta.

Cắn redpill mà chưa biết tới khái niệm “Alpha F€cks, Beta Bucks” thì rất dở. Một luồng kiến thức rất…

Series Alpha Fucks-Beta Bucks. Phần I: Dẫn nhập.

Cắn redpill mà chưa biết tới khái niệm “Alpha F€cks, Beta Bucks” thì rất dở. Một luồng kiến thức rất…

Cái giá phải trả khi sinh con cho một gã Beta.

Mình xin giới thiệu một nữ Red-piller nước ngoài. Từ nay chúng mình sẽ dịch lại loạt bài viết ngắn…
Lưu ý: Redpillvn.org chỉ là bản sao lưu của website gốc là redpillvn.com. Chủ site đã mất tích nên ae vui lòng không donate hay chuyển khoản theo các thông tin trên website này (do mình chưa cập nhật được hết các bài viết) tránh mất tiền vô ích.
+