Tìm hiểu về 7 bản năng gốc nơi con người-Thất hình đại tội trong Kinh Thánh – Phần I.

TẤT CẢ mọi hành động của con người ngoài kia đều bị thúc đẩy bởi 7 bản năng gốc này.…
Lưu ý: Redpillvn.org chỉ là bản sao lưu của website gốc là redpillvn.com. Chủ site đã mất tích nên ae vui lòng không donate hay chuyển khoản theo các thông tin trên website này (do mình chưa cập nhật được hết các bài viết) tránh mất tiền vô ích.
+