Tìm hiểu về 7 bản năng gốc nơi con người-Thất hình đại tội trong Kinh Thánh – Phần I.

TẤT CẢ mọi hành động của con người ngoài kia đều bị thúc đẩy bởi 7 bản năng gốc này.…
[Premium] Khóa học đầu tư chứng khoán Hieu.tv dành riêng cho VIP memberXem ngay!