Tự do và âu lo: Phần thần và phần súc bên trong con người

Tác giả: https://www.facebook.com/invisiblepartner/ “Tự do có thể trở thành gánh nặng, quá nặng để con người có thể chịu đựng,…

Carl Jung, vô thức, và thuyết số mệnh.

Bài này chỉ là một tập hợp ghi chú xuất phát từ cảm quan, nhận thức cá nhân. Hiểu về…

Tìm hiểu khái niệm VÔ THỨC – Bí ẩn đằng sau những ấn phẩm truyền thông.

Bài viết theo kiểu tự sự, dưới góc nhìn của một gã từng dùng kha khá thời gian tuổi thanh…

Giá trị của những tác phẩm nghệ thuật kinh điển.

Tôi viết bài này lấy cảm hứng một bài viết của Duy Huỳnh. Bài gốc của anh ta đây: =======================…

Carl Jung và tâm lý những người trưởng thành không chịu lớn

Một bài viết từ: https://www.facebook.com/invisiblepartner/ Video:  “Người đàn ông không thể khám phá các đại dương mới trừ khi anh…

Redpill Handbook #22: Mặt nạ càng sáng, mặt tối càng khủng khiếp.

Dân VN là nhóm người trọng Persona (mặt nạ xã hội) cực kỳ kinh khủng. Kết quả là bao nhiêu…