Chủ nhật 2/2/2020 Một số thể loại gay/les MẤT NẾT

Trước hết cần làm rõ vấn đề, tôi viết bài này KHÔNG nhằm ám chỉ TẤT CẢ những người nam có xu hướng QHTD đồng tính (Gay men).

Tôi gặp họ rất nhiều ngoài xã hội kia. Họ là bạn, là đồng nghiệp, trong họ hàng tôi cũng có một người nữa.

Dù bạn thích hay không thì những người như thế này bao giờ cũng chiếm một tỉ lệ nhất định trong xã hội. Họ sinh ra đã như vậy rồi. Con số chính xác thì tôi không biết, nhưng chắc chắn nó không dưới 3% dân số đâu.

Đa số bọn họ đều rất lịch sự. Đến bất cứ cộng đồng nào họ đều chủ động cho người khác biết mình là Gay (Ngày trước còn có trào lưu họ đeo khuyên nhỏ 1 bên tai để dễ nhận ra nhau, giờ này không biết còn không). Họ chủ động như vậy để phân loại “đối tác”, nếu anh và họ “giống nhau” thì có thể xem xét, còn nếu anh là straight- thẳng 100%, họ vô cùng lịch sự mà coi anh chỉ như bạn bè, đồng nghiệp bình thường. Ngày nay người ta còn tạo ra cái App riêng để những người này tìm đến nhau nữa.

Nhưng trong cộng đồng đó, vẫn có một số trường hợp vô cùng MẤT NẾT. Họ không nhận thức được việc làm của họ dẫn đến một tương lai bi thảm cho người khác. Đọc hết bài sẽ rõ.

Bài này cũng đúng cho cả nữ giới nữa. Nếu bạn là Nam hay Nữ, giới tính thẳng 100%, bạn cần biết thông tin này để có thể hành xử đúng đắn khi đụng chuyện với những dạng người này.

==================================

Phần I: BỐI CẢNH.

Phải hiểu rõ bối cảnh trước đã rồi mới nói gì thì nói.

Ngày nay, ở cái xã hội mà chúng ta đang sống, người ta KHÔNG CẦN phải kết hôn với nhau mới được phép QHTD như trước kia nữa.

Giữa người A và người B (thường là Nam và Nữ), chỉ cần anh thích họ, thấy họ ưng mắt, và anh THUYẾT PHỤC được họ là có thể tiến tới QHTD. Thuyết phục bằng nhiều cách, tán tỉnh, thả dê, tà lưa… miễn sao họ đồng ý là được.

Nhưng mà THUYẾT PHỤC đối tượng như thế nào?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top